Elnätsägare

På kartan kan du se Sveriges nätområden. Om du för pekaren över kartan så får du upp respektive nätägare. I listan finns kontakt- och koncessionsuppgifter till elnätsbolagen, men du kan också klicka dig vidare till bolagens hemsida.