Välkommen till kunskapsbanken!

Här finns samlad information för dig som söker fakta kring omställning till en fossilfri fordonsflotta. Alltifrån vägledning inom upphandling, mallar för upplåtelse av mark till inspirerande goda exempel. Använd filterfunktionen för sortera inom olika områden.

Ämnesområde
Delområden
Drivmedel
Fordonstyp
Fler filter

Åkerier som ställer om

Omställning
Goda exempel/Inspiration

Företag som har skrivit under TRB´s klimatprotokoll

Användarvillkor för hållbarhetscertifiering

Säkerhet
Miljöfordon
Förnybart drivmedel
Miljökrav
Omställning
Goda exempel/Inspiration

Användarvillkor för hållbarhetscertifiering inom Fair transport.

Att bygga tillgängliga/tillgänglighetsanpassade laddstationer

Laddning
Tillgänglighet
Installation av laddstolpar

Rapport om tillgängliga laddstationer samt guide inför etablering.

Biogaslastbilar

Upphandling
Räckvidd
Finansiering
Stöd
Lagkrav
Miljöfordon
Gasfordon
Förnybart drivmedel
Råd
Miljökrav
Omställning
Goda exempel/Inspiration

Största beställningen av biogaslastbilar i Sverige

Brandrisk vid laddning av elfordon

Personbil
El
Brandrisk
Säkerhet
Installation av laddstolpar

Information om olika typer av risker, placering av laddningspunkter, krav på brandskydd och annan relaterad information som är bra att tänka på kring elfordon och laddstationer.

Byggnaders krav på laddning

Effekt
Lagkrav
Brandrisk
Säkerhet
Installation av laddstolpar

Vilka byggnader har krav på utrustning eller förberedelse för laddning av elfordon.

Elbilar med dragkrok

Personbil
El
Dragkrok
Fordon, drivmedel och laddning

Elbilar med dragkrok är efterfrågat av oss svenskar och utbudet blir allt större. Här finns en komplett lista med alla elbilar som idag går att få med dragkrok, inklusive dragvikten, som Allt om elbil sammanställt. Vissa modeller har också en dragkrok endast anpassad för en cykelhållare.

Elbilsstatistik

El
Lätta fordon
Tunga fordon
Personbil
Statistik

Statistikdatabasen ELIS – Elbilen i Sverige, är en unik databas som innehåller detaljerad fakta över elbils- och laddinfrastrukturbeståndet i Sverige idag och för framtiden. ELIS, Elbilen i Sverige, uppdateras med en månads mellanrum.

Elfordon och eldrivna arbetsfordon

Miljöfordon
Elfordon
Klimatklivet
Fordon, drivmedel och laddning
Fordon

Nyhetstjänst som samlar de senaste publicerade artiklarna huvudsakligen inom området eldrivna fordon.

Elväg på Gotland

Laddning
Räckvidd
Elfordon
Förnybart drivmedel
Klimatklivet
Goda exempel/Inspiration

Världens första elväg för buss och lastbil

Elvägar

Upphandling
Laddning
Räckvidd
Effekt
Stöd
Lagkrav
Elfordon
Förnybart drivmedel
Råd
Klimatklivet
Goda exempel/Inspiration

Elvägsprojekt

Fordonsstatistik från Mobility Sweden

Personbil
Lätta fordon
Tunga fordon
Statistik

Mobility Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Mobility Sweden publicerar månadsvis statistik över nyregistrerade personbilar, lastbilar och bussar. Statistiken publiceras första vardagen i varje månad kl 9.00.

Fordonsstatistik från Trafikanalys

Lätta fordon
Personbil
Tunga fordon
Fordon, drivmedel och laddning

Statistik över den svenska fordonsparken från Trafikanalys. Statistik om fordon publiceras i tre olika publikationer; Nyregistrerade fordon per månad, Fordon i län och kommuner och Årsrapport fordon.

Framgångsrika omställningsresor

El
Elfordon
Gas
HVO
Klimatklivet
Lätta fordon
Miljöfordon
Personbil
RME
Tunga fordon
Vätgas
Effekt
Förnybart drivmedel
Gasfordon
Köpa elbil
Laddning
Omställning
Räckvidd
Lagkrav
Miljökrav
Råd
Stöd
Upphandling
Finansiering
Goda exempel/Inspiration
Fordon

Kort introduktion till några företags olika omställningsresor i Region Skåne

Gasbilar

Miljöfordon
Gasfordon
Gas
Elfordon
Fordon, drivmedel och laddning

Information inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Hållbara transporter - ansvarstagande åkeriföretag

Goda exempel/Inspiration

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg.

Hållbarhetskriterier vid upphandling

El
Gas
HVO
RME
Vätgas
Upphandling
Klimatkrav

En kriterietjänst med hållbarhetskriterier för inköp med fokus på miljömässig och social hållbarhet. Dessa kriterier kan användas i utformningen av en upphandling.

Hållbarhetsverktyget

Övrigt
Verktyg

Hållbarhetsverktyget är en del av Göteborgsregionens karttjänst och innehåller en beräkningsmodell som uppskattar mängden persontransporter och deras utsläpp till luft som skapas från ett nyexploaterat område. Syftet med verktyget är att uppskatta den kommande påverkan på samhället i form av genererade resor till och från området och den energiförbrukning och koldioxidutsläpp som de orsakar.

Investeringsstöd - Klimatklivet

El
Gas
HVO
RME
Vätgas
Personbil
Lätta fordon
Tunga fordon
Klimatklivet
Övrigt
Finansiella stöd

Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige.

Investeringsstöd för laddinfrastruktur

El
Installation av laddstolpar
Finansiella stöd

Olika typer av bidrag för laddinfrastruktur samt ansökningsprocesser hos Naturvårdsverket.