Välkommen till kunskapsbanken!

Här finns samlad information för dig som söker fakta kring omställning till en fossilfri fordonsflotta. Alltifrån vägledning inom upphandling, mallar för upplåtelse av mark till inspirerande goda exempel. Använd filterfunktionen för sortera inom olika områden.

Ämnesområde
Delområden
Drivmedel
Fordonstyp
Fler filter

Åkerier som ställer om

Omställning
Goda exempel/Inspiration

Företag som har skrivit under TRB´s klimatprotokoll

Användarvillkor för hållbarhetscertifiering

Säkerhet
Miljöfordon
Förnybart drivmedel
Miljökrav
Omställning
Goda exempel/Inspiration

Användarvillkor för hållbarhetscertifiering inom Fair transport.

Att bygga tillgängliga/tillgänglighetsanpassade laddstationer

Laddning
Tillgänglighet
Installation av laddstolpar

Rapport om tillgängliga laddstationer samt guide inför etablering.

Biogaslastbilar

Upphandling
Räckvidd
Finansiering
Stöd
Lagkrav
Miljöfordon
Gasfordon
Förnybart drivmedel
Råd
Miljökrav
Omställning
Goda exempel/Inspiration

Största beställningen av biogaslastbilar i Sverige

Brandrisk vid laddning av elfordon

Personbil
El
Brandrisk
Säkerhet
Installation av laddstolpar

Information om olika typer av risker, placering av laddningspunkter, krav på brandskydd och annan relaterad information som är bra att tänka på kring elfordon och laddstationer.

Byggnaders krav på laddning

Effekt
Lagkrav
Brandrisk
Säkerhet
Installation av laddstolpar

Vilka byggnader har krav på utrustning eller förberedelse för laddning av elfordon.

Elbilar med dragkrok

Personbil
El
Dragkrok
Fordon, drivmedel och laddning

Elbilar med dragkrok är efterfrågat av oss svenskar och utbudet blir allt större. Här finns en komplett lista med alla elbilar som idag går att få med dragkrok, inklusive dragvikten, som Allt om elbil sammanställt. Vissa modeller har också en dragkrok endast anpassad för en cykelhållare.

Elbilar och brandsäkerhet

Brandrisk
El
Installation av laddstolpar

Här kan du läsa om elbilar och brandsäkerhet, bland annat genom en intervju med Ola Willstrand, projektledare på RISE och expert på brand i fordon samt brand i batterier.

Elbilsstatistik

El
Lätta fordon
Tunga fordon
Personbil
Statistik

Statistikdatabasen ELIS – Elbilen i Sverige, är en unik databas som innehåller detaljerad fakta över elbils- och laddinfrastrukturbeståndet i Sverige idag och för framtiden. ELIS, Elbilen i Sverige, uppdateras med en månads mellanrum.

Elfordon och eldrivna arbetsfordon

Miljöfordon
Elfordon
Klimatklivet
Fordon, drivmedel och laddning
Fordon

Nyhetstjänst som samlar de senaste publicerade artiklarna huvudsakligen inom området eldrivna fordon.

Elfordon på marknaden

Miljöfordon
Elfordon
Fordon, drivmedel och laddning

Broschyr som samlar samtliga eldrivna personbilar, lastbilar och transportbilar på den svenska marknaden.

Elväg på Gotland

Laddning
Räckvidd
Elfordon
Förnybart drivmedel
Klimatklivet
Goda exempel/Inspiration

Världens första elväg för buss och lastbil

Elvägar

Upphandling
Laddning
Räckvidd
Effekt
Stöd
Lagkrav
Elfordon
Förnybart drivmedel
Råd
Klimatklivet
Goda exempel/Inspiration

Elvägsprojekt

Exempel och erfarenheter från klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporter

Upphandling
Kommun
Goda exempel/Inspiration

Genom att tillämpa tuffa miljökrav kan kommuner och regioner göra stor skillnad på såväl lokal som nationell nivå. I det här materialet presenteras sexton konkreta exempel som bidrar med inspiration och viktiga lärdomar på områdena arbetsmaskiner, entreprenader och renhållning, persontransporter samt gods- och varutransporter. Samtliga exempel fokuserar på fall där kommuner och regioner har lyft blicken och ställt någon form av teknikspecifika krav för att bidra till en större bredd av miljö- och samhällsnyttor.

Fordonsstatistik från Mobility Sweden

Personbil
Lätta fordon
Tunga fordon
Statistik

Mobility Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Mobility Sweden publicerar månadsvis statistik över nyregistrerade personbilar, lastbilar och bussar. Statistiken publiceras första vardagen i varje månad kl 9.00.

Fordonsstatistik från Trafikanalys

Lätta fordon
Personbil
Tunga fordon
Fordon, drivmedel och laddning

Statistik över den svenska fordonsparken från Trafikanalys. Statistik om fordon publiceras i tre olika publikationer; Nyregistrerade fordon per månad, Fordon i län och kommuner och Årsrapport fordon.

Framgångsrika omställningsresor

El
Elfordon
Gas
HVO
Klimatklivet
Lätta fordon
Miljöfordon
Personbil
RME
Tunga fordon
Vätgas
Effekt
Förnybart drivmedel
Gasfordon
Köpa elbil
Laddning
Omställning
Räckvidd
Lagkrav
Miljökrav
Råd
Stöd
Upphandling
Finansiering
Goda exempel/Inspiration
Fordon

Kort introduktion till några företags olika omställningsresor i Region Skåne

Gasbilar

Miljöfordon
Gasfordon
Gas
Elfordon
Fordon, drivmedel och laddning

Information inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Gasfordon på marknaden

Miljöfordon
Gas
Gasfordon
Fordon, drivmedel och laddning

Broschyr som samlar samtliga gasdrivna personbilar, lastbilar och transportbilar på den svenska marknaden.

Hållbara transporter - ansvarstagande åkeriföretag

Goda exempel/Inspiration

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg.