Hållbarhetskriterier vid upphandling

Upphandling
Klimatkrav
El
Gas
HVO
RME
Vätgas

En kriterietjänst med hållbarhetskriterier för inköp med fokus på miljömässig och social hållbarhet. Dessa kriterier kan användas i utformningen av en upphandling.

Relaterade inlägg

Klimatkrav i upphandling - Södertörnsmallen

El
Gas
HVO
RME
Vätgas
Personbil
Lätta fordon
Tunga fordon
Upphandling
Mallar och modeller

Mall för att ställa och följa upp klimat- och miljökrav i upphandlingar där transporter och arbetsmaskiner ingår.

Upphandla fossilfria transporter

El
Gas
HVO
RME
Vätgas
Personbil
Lätta fordon
Tunga fordon
Upphandling
Klimatkrav

Vägledning för bostadsföretag och fastighetsägare om hur man på olika sätt kan ställa krav på leverantörers transporter samt även hur man följer upp dessa krav.