Integritetspolicy

Nedan beskrivs hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Vi värnar om din integritet och eftersträvar fullständig överensstämmelse med dataskyddsförordningen (GDPR) och andra relevanta dataskyddsbestämmelser.

1. Insamling av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster och förbättra din användarupplevelse, särskilt när du skapar ett inlägg under avsnittet "Samarbeta". När du använder Webbplatsen Drivmedla.se kan vi samla in följande personuppgifter:

  • Obligatorisk e-postadress: För att kontakta dig i samband med ditt inlägg och för att skicka viktig information om ditt inlägg.
  • Valfritt telefonnummer: För att underlätta kontakt med dig vid behov i samband med ditt inlägg.
  • Valfritt förnamn, efternamn och organisation.

2. Tredjepartsverktyg och datadelning

Vi använder vissa tredjepartsverktyg för att förbättra vår webbplats och våra tjänster. Dessa inkluderar:

  • hCaptcha: Ett verktyg som hjälper till att skydda vår webbplats mot skadlig automatisk aktivitet. Informationen som samlas in här används endast i syfte att identifiera mänskliga användare och förbättra säkerheten.
  • Umami Analytics: Ett analysverktyg som hjälper oss att förstå hur vår webbplats används och hur vi kan förbättra användarupplevelsen. Eventuell data som samlas in här är helt anonym och används endast för statistiska ändamål.

3. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter gällande dina personuppgifter enligt GDPR. Dessa inkluderar rätten att:

  • Begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig.
  • Rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
  • nvända mot vår behandling av dina uppgifter under vissa omständigheter.

4. Kontakta oss

Om du har frågor, funderingar eller önskar utöva dina rättigheter i enlighet med GDPR, vänligen kontakta oss via drivmedla@vti.se .

5. Ändringar i vår policy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy med jämna mellanrum. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träder i kraft från och med det datum de publiceras.

Vi tackar för att du väljer Drivmedla.se och försäkrar dig om att vi strävar efter att skydda dina personuppgifter och din integritet på bästa möjliga sätt.