Investeringsstöd - Klimatklivet

Övrigt
Finansiella stöd
El
Gas
HVO
RME
Vätgas
Personbil
Lätta fordon
Tunga fordon
Klimatklivet

Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige.

Relaterade inlägg

Hållbarhetsverktyget

Övrigt
Verktyg

Hållbarhetsverktyget är en del av Göteborgsregionens karttjänst och innehåller en beräkningsmodell som uppskattar mängden persontransporter och deras utsläpp till luft som skapas från ett nyexploaterat område. Syftet med verktyget är att uppskatta den kommande påverkan på samhället i form av genererade resor till och från området och den energiförbrukning och koldioxidutsläpp som de orsakar.

TCO-kalkylering för att välja hållbara alternativ inom transportsektorn

Tunga fordon
Övrigt
Verktyg

Total Cost Ownership-kalkylering är avgörande för att välja kostnadseffektiva och hållbara alternativ inom transportsektorn genom att ta hänsyn till hela livscykeln och ge en helhetsbild av verkliga kostnader. Det hjälper beslutsfattare att uppnå hållbara mål och främjar innovation samt minskar utsläppen från transportsektorn. Framtaget av Intuizio