Brandrisk vid laddning av elfordon

Installation av laddstolpar
Personbil
El
Brandrisk
Säkerhet

Information om olika typer av risker, placering av laddningspunkter, krav på brandskydd och annan relaterad information som är bra att tänka på kring elfordon och laddstationer.

Relaterade inlägg

Investeringsstöd för laddinfrastruktur

El
Installation av laddstolpar
Finansiella stöd

Olika typer av bidrag för laddinfrastruktur samt ansökningsprocesser hos Naturvårdsverket.

Laddstolpe i samfälligheter

El
Personbil
Installation av laddstolpar

Information för samfällighetsföreningar om installation av laddningspunkter på den gemensamma parkeringsplatsen. Från Lantmäteriet.

Laddning och debitering

El
Personbil
Installation av laddstolpar
Mallar och modeller

Information för bostadsföretag om affärsmodeller och debitering för laddstationer från Sveriges Allmännytta.

Att bygga tillgängliga/tillgänglighetsanpassade laddstationer

Laddning
Tillgänglighet
Installation av laddstolpar

Rapport om tillgängliga laddstationer samt guide inför etablering.

Byggnaders krav på laddning

Effekt
Lagkrav
Brandrisk
Säkerhet
Installation av laddstolpar

Vilka byggnader har krav på utrustning eller förberedelse för laddning av elfordon.