Byggnaders krav på laddning

Installation av laddstolpar
Effekt
Lagkrav
Brandrisk
Säkerhet

Vilka byggnader har krav på utrustning eller förberedelse för laddning av elfordon.

Relaterade inlägg

Investeringsstöd för laddinfrastruktur

El
Installation av laddstolpar
Finansiella stöd

Olika typer av bidrag för laddinfrastruktur samt ansökningsprocesser hos Naturvårdsverket.

Brandrisk vid laddning av elfordon

Personbil
El
Brandrisk
Säkerhet
Installation av laddstolpar

Information om olika typer av risker, placering av laddningspunkter, krav på brandskydd och annan relaterad information som är bra att tänka på kring elfordon och laddstationer.

Laddstolpe i samfälligheter

El
Personbil
Installation av laddstolpar

Information för samfällighetsföreningar om installation av laddningspunkter på den gemensamma parkeringsplatsen. Från Lantmäteriet.

Laddning och debitering

El
Personbil
Installation av laddstolpar
Mallar och modeller

Information för bostadsföretag om affärsmodeller och debitering för laddstationer från Sveriges Allmännytta.

Att bygga tillgängliga/tillgänglighetsanpassade laddstationer

Laddning
Tillgänglighet
Installation av laddstolpar

Rapport om tillgängliga laddstationer samt guide inför etablering.

Laddinfrastruktur i kommun

Kommun
Installation av laddstolpar

Kunskapsunderlag och vägledning om hur en kommun kan arbeta för att främja utbyggnad av laddinfrastruktur

Elbilar och brandsäkerhet

Brandrisk
El
Installation av laddstolpar

Här kan du läsa om elbilar och brandsäkerhet, bland annat genom en intervju med Ola Willstrand, projektledare på RISE och expert på brand i fordon samt brand i batterier.

Nya krav på laddinfrastruktur

Laddning
Effekt
Lagkrav
Säkerhet
Köpa elbil
Elfordon
Kommun
Installation av laddstolpar

Kortversion av riksdagens beslut om att genomföra förändringar i plan- och bygglagen samt i lagen om energideklaration för byggnader. Förändringarna innebär att det ställs krav på att vissa byggnader ska installera laddinfrastruktur för elfordon eller förbereda för detta.

Så kan kommunen underlätta privat etablering på gatumark

Laddning
Kommun
Installation av laddstolpar

Stockholms stads modell som pekar ut lämpliga ställen för laddplatser på kommunens mark samt vilka avtalsvillkor och övriga regler som gäller. Informationsmaterial som beskriver modellen översiktligt samt erfarenheter.

Mall för nyttjanderättsavtal för laddstation på kommunal mark

Laddning
Kommun
Installation av laddstolpar

Denna mall kan användas av kommuner som vill upplåta kommunal mark till företag, för etablering av laddstationer för elfordon.