Användarvillkor för hållbarhetscertifiering

Goda exempel/Inspiration
Säkerhet
Miljöfordon
Förnybart drivmedel
Miljökrav
Omställning

Användarvillkor för hållbarhetscertifiering inom Fair transport.

Relaterade inlägg

Upphandlingskrav - BioDriv Öst

El
Gas
HVO
RME
Vätgas
Personbil
Lätta fordon
Tunga fordon
Goda exempel/Inspiration
Klimatkrav

Samlat informationsmaterial från BioDriv i Öst som tillsammans med Uppsala kommun har bevisat att det går att ställa hårda miljökrav i offentliga upphandlingar trots dåliga förutsättningar.

Framgångsrika omställningsresor

El
Elfordon
Gas
HVO
Klimatklivet
Lätta fordon
Miljöfordon
Personbil
RME
Tunga fordon
Vätgas
Effekt
Förnybart drivmedel
Gasfordon
Köpa elbil
Laddning
Omställning
Räckvidd
Lagkrav
Miljökrav
Råd
Stöd
Upphandling
Finansiering
Goda exempel/Inspiration
Fordon

Kort introduktion till några företags olika omställningsresor i Region Skåne

Hållbara transporter - ansvarstagande åkeriföretag

Goda exempel/Inspiration

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg.

Biogaslastbilar

Upphandling
Räckvidd
Finansiering
Stöd
Lagkrav
Miljöfordon
Gasfordon
Förnybart drivmedel
Råd
Miljökrav
Omställning
Goda exempel/Inspiration

Största beställningen av biogaslastbilar i Sverige

Åkerier som ställer om

Omställning
Goda exempel/Inspiration

Företag som har skrivit under TRB´s klimatprotokoll

Omställningen är på väg

Omställning
Goda exempel/Inspiration

En kampanj som syftar till att visa på de många samhällsnyttor som de aktuella fordonsslagen bil, lätt lastbil, lastbil samt buss bidrar med.

Elvägar

Upphandling
Laddning
Räckvidd
Effekt
Stöd
Lagkrav
Elfordon
Förnybart drivmedel
Råd
Klimatklivet
Goda exempel/Inspiration

Elvägsprojekt

Elväg på Gotland

Laddning
Räckvidd
Elfordon
Förnybart drivmedel
Klimatklivet
Goda exempel/Inspiration

Världens första elväg för buss och lastbil

Laddning i gatubelysning

Laddning
Räckvidd
Effekt
Finansiering
Stöd
Lagkrav
Elfordon
Köpa elbil
Goda exempel/Inspiration

Så kan man ladda bilen i lyktstolpen

Lyckat projekt för konkreta etableringar

Laddning
Miljöfordon
Elfordon
Omställning
Kommun
Goda exempel/Inspiration

Ladda Landsbygden, en konkret etablering av publik laddinfrastruktur på landsbygden i samverkan med länets kommuner och Region Kalmar län.

Utpekade laddplatser Stockholm

Goda exempel/Inspiration

Gott exempel på hur en kommun kan bidra till snabbare etablering av laddplatser

Sveriges första permanenta elväg

Goda exempel/Inspiration

Trafikverket genomför en elvägspilot där hela konceptet med elvägssytemet och kringtjänster ska verifieras och demonstreras i verkligheten på sträckan mellan Hallsberg och Örebro.

Laddinfrastruktur och elbilar

Kommun
Goda exempel/Inspiration

Information riktat till kommuner kring laddinfrastruktur och elbil.