Laddinfrastruktur

Här kan du se antalet befintliga och planerade laddstationer, var de är lokaliserade och hur de är fördelade utifrån olika kapacitetskategorier. För de befintliga stationerna kan du välja mellan att visa datan från två olika datakällor. Uppdatering av dessa sker på Drivmedla månatligen.

De planerade stationerna är sådana som har fått stöd från Energimyndigheten (programmet Regionala elektrifieringspiloter), Naturvårdsverket (Klimatklivet) eller Trafikverket. Dessa uppdateras efter varje sökomgång. Utöver dessa visas även el-taggade inlägg från ”Samarbeta” i kartan.
 
Nedan kan du kan filtrera stationerna på olika kapacitetskategorier. Du kan även filtrera på status (befintliga/planerade) genom att klicka på filtersymbolen uppe till höger i kartan. Antal uttag summerar både befintliga och planerade - om inte filtrering gjorts på status.

Datakälla för befintliga laddstationer
Kapacitetskategori
0

Befintliga stationer

0

Planerade stationer

0

Antal uttag