Samlat behov och utbud från Samarbeta

Här kan du se framtida behov av infrastruktur för att klara omställningen till fossilfritt.
Du kan välja vilket drivmedel, samt om enbart utbud eller efterfrågan ska visas i kartan.

Drivmedel
Typ
Typ

Inga inlägg tillgängliga