Koldioxidbudget

Statistik
Verktyg

Forskare vid Tyndall centre och Uppsala universitet har fördelat den globala koldioxidbudget från Paris-avtalet till lokal nivå. Här kan du bekanta dig med olika län och kommuners koldioxidbudget (finns endast för de län och kommuner som tagit fram en budget).

Relaterade inlägg

Elbilsstatistik

El
Lätta fordon
Tunga fordon
Personbil
Statistik

Statistikdatabasen ELIS – Elbilen i Sverige, är en unik databas som innehåller detaljerad fakta över elbils- och laddinfrastrukturbeståndet i Sverige idag och för framtiden. ELIS, Elbilen i Sverige, uppdateras med en månads mellanrum.

Fordonsstatistik från Mobility Sweden

Personbil
Lätta fordon
Tunga fordon
Statistik

Mobility Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Mobility Sweden publicerar månadsvis statistik över nyregistrerade personbilar, lastbilar och bussar. Statistiken publiceras första vardagen i varje månad kl 9.00.