För dig som äger mark eller elnät

Drivmedla stödjer elnätsbolag och markägare i att effektivt anpassa och utveckla infrastrukturer för ökad laddnings- och tankinfrastruktur efterfrågan. Plattformen främjar samarbete och beslutsfattande genom statistik och kunskap.

Drivmedla erbjuder dig som arbetar på elnätsbolag eller är markägare stöd i att effektivt planera, anpassa och utveckla dina tjänster och infrastrukturer i takt med den ökande efterfrågan på laddnings- och tankinfrastruktur.

Under Samarbeta kan du dela information och erfarenheter med andra aktörer för att tillsammans utveckla och förbättra infrastrukturen och tjänsterna som behövs för transportsektorns omställning. I samverkansfunktionen kan du som elnätsbolag eller markägare aktivt samarbeta med andra aktörer, inklusive fordonsägare, laddningsoperatörer och kommuner, för att förstå och möta efterfrågan på laddningsinfrastruktur och uppfylla det efterfrågade effektbehovet och önskade etableringsområdena.

Under Kartor och statistik finns information som hjälper dig att analysera och fatta faktabaserade beslut utifrån din verksamhet. Här finner du bland annat information om fordonsflottans utveckling, befintlig och planerad tank- och laddinfrastruktur, vilket hjälper elnätsbolag och markägare att förstå den nuvarande situationen och samordna utbyggnaden av elnätet med dessa infrastrukturer.

I Kunskapsbanken hittar du inspiration och vägledning i ditt omställningsarbete. Här finns goda exempel på framgångsrika projekt, praktiska tips och information om ekonomi. Detta gör det enklare för dig att fatta välgrundade beslut och ta aktiva steg mot en mer hållbar framtid.

Sammanfattningsvis erbjuder Drivmedla dig som elnätsbolag eller markägare värdefulla resurser och insikter för att strategiskt planera och anpassa din markplanering eller elnät för att möta de växande kraven inom laddnings- och tankinfrastruktursektorn. Den möjliggör en smidig övergång till en hållbar och framtidssäkrad fordonssektor, samtidigt som den främjar samarbete och samverkan med andra aktörer inom området.