Markägare

Har tillgängliga platser för alternativa drivmedel eller laddplats

Erbjuder mark för

El

Giltighetstid

2023-09-27
2024-09-27

Plats

Gotlands län

Kommentar

Parkeringar på kommunal kvartersmark som i ett första skede har ansetts lämpliga för etablering av laddinfrastruktur. Förutsättningarna för platserna varierar, på vissa platser är det exempelvis förberett med rör och/eller att elanslutning finns. Den aktör som vill etablera laddplatser på Region Gotlands mark ansöker om lov att göra det. Aktören står för all etablering, drift och underhåll av laddstationerna. Region Gotland sköter om skyltning, renhållning och parkeringsövervakning av parkeringarna. Läs mer på länkad hemsida.

Kontaktinformation

Region Gotland

Org.nummer

212000-0803