Markägare

Har tillgängliga platser för alternativa drivmedel eller laddplats

Erbjuder mark för

El

Giltighetstid

2023-10-24
2024-11-29

Plats

Södermanlands län

Kommentar

Befintlig P-plats

Kontaktinformation

Trosa Racketklubb

Ideell idrottsförening som äger sin egen fastighet och har behov av laddplatser. Platserna är semi-publika.

Telefon

070-6802217

Org.nummer

819000-9822