Markägare

Vill ha kontakt med laddoperatörer och/eller leverantörer av drivmedel

Söker

Giltighetstid

2023-09-02
2024-09-02

Plats

Jämtlands län

Kommentar

Kommunal mark som kan upplåtas/arrenderas ut för laddning av tunga fordon

Kontaktinformation

Härjedalens kommun

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Telefon

076-0510645

Org.nummer

212000-2510