Fordonsägare/Transportföretag

Efterfrågan på laddning/drivmedel

Söker

El

Giltighetstid

2023-11-18
2024-11-18

Plats

Norrbottens län

Tillgänglighet

Publik

Drivmedel

El 350 kW för tunga fordon och personbilar

Påfyllning

Inte relevant/Vet ej

Fordonstyp

Personbil, Lätt lastbil, Tung lastbil

Antal fordon

Testverksamhet mer än 1000 kWh/dygn vintertid

Kontaktinformation

SPGA

Fordonstestföretagens samverkansorgansiation

Telefon

0706480042