Fordonsägare/Transportföretag

Delning av egna laddplatser/drivmedel

Erbjuder

El

Giltighetstid

2023-10-31
2025-12-30

Plats

Örebro län

Kommentar

Semipublik laddning av lastbilar dagtid upp till 150 kW

Drivmedel

50-150 kW i tre laddpunkter

Kontaktinformation

Närkefrakt

Närkefrakt är transportföretag i Örebro.

Telefon

019-2206334

Org.nummer

769601-2207